The Fat Tails Blog

Användbara tips om digital marknadsföring, kundanalys och webbutveckling för försäljning och marknadsföring

Big Data för små företag

Big data: det är runt omkring oss, från de sociala medierna vi använder varje dag till våra barns utbildningssystem . det är en integrerad del

Läs mer "